logo dim mak europeDim Mak Europe

Dim Mak Europe is een bond waar men als school of individueel bij kan aansluiten. Dim Mak Europe heeft onder andere als doel om de krijgskunstenaars naar een hoger niveau te brengen in hun eigen krijgskunst door middel van het gebruikmaken van Kyusho Jitsu, Dim Mak en Qi Gong.

Krijgskunst

Krijgskunst of in het Engels Martial Art wordt ook wel (in de volksmond of tegenwoordig) zelfverdediging genoemd. Het doel van een krijgskunst is het verdedigen van jezelf. In vele landen en culturen hebben zich door de eeuwen heen diverse krijgskunsten ontwikkeld. Ze werden voor oorlogsvoering of zelfverdediging gebruikt maar worden tegenwoordig ook als sport bedreven. Krijgskunsten waren er al in de tijd dat er nog geen wapens waren. Ze zijn dus zo oud als de mens zelf. Een krijgskunst was nodig om je te kunnen verdedigen tegen andere mensen en dieren en gericht op het overleven als persoon. Nu wordt de krijgskunst als sport bedreven met de daarbij behorende spelregels. Door deze restricties is veel van de essentie van de krijgskunst verloren gegaan. Ons doel is juist teruggaan naar de essentie van de originele krijgskunst. Hierdoor willen we de kwaliteit van de huidige technieken naar een hoger level brengen.

Waarom Dim Mak?

dim makIn iedere krijgskunstdiscipline zoals bijvoorbeeld Karate, Jiu Jitsu, Aikido, Hapkido enzovoorts is Dim Mak toe te passen. Bij Dim Mak Europe streeft men ernaar om met de kennis van Dim Mak de krijgskunstenaar (ongeacht welke krijgskunst) naar een hoger niveau te brengen.

Waarom Dim Mak Europe?

Dim Mak Europe is opgericht om de belangen te behartigen van de beoefenaars van Dim Mak en de aangesloten scholen met hun eigen krijgskunst. Naast het promoten van de krijgskunstdisciplines en verder uitbouwen en ontwikkelen van Dim Mak, Kyusho Jitsu en Qi Gong streeft Dim Mak Europe ernaar om ook kwalitatief goede Dim Mak leraren op te leiden om zo de kennis meer en beter te kunnen verspreiden. Naast het verzorgen van een uitgebalanceerd lesprogramma verzorgt Dim Mak Europe met regelmaat stages en nemen ze ook examens voor Kyu, Dangraden Qi Gong graden af. De aangesloten en erkende scholen krijgen begeleiding in het Dim Mak en het verspreiden daarvan.

Omdat we openstaan voor alle krijgskunsten en in een ongedwongen plezierige manier met elkaar willen trainen is het ook zeker de bedoeling dat we van elkaar leren. Iedere krijgskunstdiscipline heeft zo zijn eigen essentie in de technieken. Met deze open instelling streven we ernaar om zo diep mogelijk in de essentie van de krijgskunst te kunnen komen.