Kyugraadhouders


Om een erkend kyugraadhouder te kunnen worden dient men al kyugraadhouder te zijn in een andere krijgskunst. De Kyusho Jitsu Kyugraad kan niet hoger zijn dan de kyugraad die men in de basiskrijgskunst heeft. De Dim Mak Europe kyu examens worden afgenomen bij erkende scholen. De behaalde kyugraden kan men kenbaar maken door het dragen van een badge op de band.